Ние събираме, обработваме и използваме данните си в съответствие със
законовите разпоредби.
Тази декларация се отнася единствено до използването на посетителите на нашия
сайт. Тя не се отнася за сайтове на други доставчици на услуги, за които ние
само даден линк.
При използване на нашия сайт можете да останат анонимни, освен ако не ни
предоставите доброволно личните си данни. Личните данни се събират само когато
това е необходимо. За ползването на услугите от интернет страницата, попълването
на формулярите е задължително.
Ще се отнесем към информацията, която предоставяте в строга конфиденциалност.
Без Вашето изрично съгласие ние няма да споделяме лична информация, освен ако не
се изисква от закона. Длъжни сме да отбележим, обаче, че при предаване на данни
през интернет, то винаги е възможно да попаднат в трета страна и да бъде
извършена фалшификация.
С цел да информираме нашите клиенти за нови продукти и т.н., ние ще Ви изпратим
електронна поща, само ако ни предоставите вашия е-мейл адрес.