Серия 279 …

 Серия 264…

 Серия 280…

Серия 281 …

Серия 282… и 782…

Серия 284… и 784…

Серия 236 … клеми за печатни платки

 Серия 231…, 721… и 770… куплунзи

Продажбата е до изчерпване на количествата. Цени без ДДС!