• Електрославчев ЕООД
  • 0888 442 358
  • office@elektroslavchev.com

Електрически инсталации

Комплексно електроизграждане на промишлени, обществени и битови сгради, в т.ч.:
  • електрически инсталациии 220/380V
  • осветителни инсталации
  • слаботокови инсталации
  • компютърни мрежи
  • градинско и фасадно осветление и монтаж на прилежащото електрооборудване.
сертификат