• Електрославчев ЕООД
  • 0888 442 358
  • office@elektroslavchev.com

Заземление и мълниезащита

Изграждаме  мълниезащитни и заземителни инсталации на всякакъв вид обекти и съоръжения.

сертификат