Комплексно електроизграждане на промишлени, обществени и битови сгради, в т.ч.:
– електрически инсталациии 220/380V
– осветителни инсталации
– слаботокови инсталации
– компютърни мрежи
– градинско и фасадно осветление и монтаж на прилежащото електрооборудване.