Изграждаме  мълниезащитни и заземителни инсталации на всякакъв вид обекти и съоръжения.