Project Description

СПА хотел „Севтополис” бе пуснат в експлоатация през 2010г. и е разположен на 10 дка уникална природа в куротния град Павел баня. Тук освен външното кабелно захраване, мълниезащитната,заземителната и силовата ел.инсталация, изградихме и всички допълнителни електроинсталации касаещи един съвременен СПА хотел, за да се извършват висококачествени физиотерапевтични и СПА процедури.

www.sevtopolishotel.com