Project Description

В парфюмерийна фабрика Рефан и прилежащите й производствени цехове се изгради цялата  електроинстлация, в т.ч. силова, слаботокова, осветителна, заземителна, структурно окабеляване и външното кабелно захранване.