Project Description

ОТВОРИ КАТАЛОГ

Кабелни входове IP 55
Щуцери IP 65 (750oC)
Щуцери IP 66 (960oC)
Щуцери IP 67 (960oC)