Project Description

Изградихме нови и подменихме стари силови и осветителни електроинсталации в няколко производствени
бази на Coca-Cola Hellenic Bulgaria. Тези инсталации ги положихме в специално направена кабелно-трегерна
конструкция от серията КТ, производство на фирма HENSEL-Германия. Цеховото осветление също монтирахме
на тази конструкция. Ремонтирахме офисни, складови и други обслужващи производствени помещения и сгради
на бутилиращата компания.В процеса на реконструкциите, модернизацията и разширенията доставихме,
монтирахме и подменихме различни видове силови и командни ел.табла, по-голямата част от които с IP65.
Не на последно място изградихме и автоматизирахме и районното им осветление.