Project Description

HENSEL Продукти

logo_HENSEL

DK разклонителни кутии 1,5 до 240 мм, IP54-67

KV разпределителни табла от 3 до 54 модула

Mi модулни табла до 630А, IP 65

ENYSTAR модулни табла до 250 А