Project Description

ОТВОРИ КАТАЛОГ

KV разпределителни табла от 3 до 54 модула
– от 3 до 54 модула
– с витлови предпазители
– празни кутии за монтаж на автоматика и друга апаратура
– електромерни табла