Политика на поверителност

Благодарим ви, че посетихте нашият уебсайт. Електрославчев ЕООД най-отговорно се ангажира да разглежда с най-голямо уважение и почтителност личната и кооперативната информация на клиентите, потребителите и доставчиците на нашият сайт.

Защитата на вашите данни са много важни за нас. Този документ обяснява нашите виждания и практики относно поверителността на вашите данни.

  1. Събиране на лични данни

Личните данни са информация, която може да се използва за идентифициране на човек, т.е. информация, която може да бъде проследена до човек. Това включва:

  • името ви
  • имейл адреса и/или
  • телефонния номер

 Но също така могат да се включат като лични данни:

  • предпочитанията ви
  • хобитата ви
  • членството в който и да е клуб и/или
  • кои уебсайтове сте разглеждали

Вие можете да получите достъп до всички уебсайтове на Електрославчев ЕООД, без да предоставяте никаква лична информация. Ако вашето име, адрес или други лични данни се изискват в отделни случаи, ще бъдете информирани предварително. Вашите лични данни  се използват, за да направят услугата на Електрославчев ЕООД  възможно най-приятна за вас и да я подобрят.

Ако решите да предоставите на Електрославчев ЕООД лични данни чрез Интернет, напр. кореспонденцията може да бъде обработена или да бъде изпълнена поръчка, с тези данни ще се работи внимателно в съответствие със строгите разпоредби на Общия регламент за защита на данните (GDPR) във връзка с Федералния закон за защита на данните нов (BDSG-нов).

Когато уебсайтът се посети, Електрославчев ЕООД получава данни за използване, които се запазват за целите на сигурността и могат да позволят идентификация (например IP адрес, дата, час и прегледани страници). Тези данни се оценяват от Електрославчев ЕООД, за да се запознаят с поведението на потребителите и да съставят статистика. При всички случаи се спазват високите стандарти за сигурност на Закона за защита на данните за телеуслуги (TDDSG) и Наредбата за защита на данните за телекомуникационни компании (TDSV). Няма лично използване. Запазваме си правото да оценяваме статистически анонимни набори от данни.

  1. Право на информация и контакт

Имате право на безплатна информация за вашите съхранени данни и, ако е необходимо, правото да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Моля, свържете се със следния адрес:

Електрославчев ЕООД

Телефон: 0888 442 358

Имейл: office@elektroslavchev.com

Моля, разберете, че ако оттеглите съгласието си, персонализираната услуга вече не може да бъде предоставена, тъй като се основава на използването на клиентски данни.