ElektroSlavchev

Аварийно и евакуационно осветление

elektroslavchev avariino osvetlenie5

Защо е важно да имаме аварийно и евакуационно осветление

Това е осветлението, което спасява човешки животи. То гарантира аварийните изходи и пътища за евакуация по време на пожар. Аварийното осветление поема функциите и на редовно осветление в случай на прекъсване на електрозахранването.

Там където загубата на напрежение в електрозахранването може да причини заплаха за човешки живот или здравето на хората, където има опасности за околната среда и значителни материални щети, обезателно трябва да се проектира или планира аварийно осветление.

Приложение

Целта на аварийното и евакуационното осветление е да осигури безопасно напускане на помещенията, да осигури видимост на пътищата за евакуация и лесно използване на противопожарната техника и предпазни средства.

Основно се използва:

Безопасното авакуиране на сградите е възможно единствено ако пътищата за евакуация са ефективно осветени.Знаците трябва да са ясни и да сочат към най-близкият път за безопасно напускане  на помещенията.

Green stick figure running through the emergency exit door.Similar images:

В нашето законодателство е предвидено кога и как да се прилага аварийното осветление. А европейският стандарт EN1838 описва фотометричните свойства на които трябва да отговаря аварийното осветление, за да изпълни задачата си.

78 до 80% от пожарите в България са в жилищният и индустриален сектор. Главният брой пожари са по вина на човешка грешка.

Безплатно изготвяне на оферти