Elektroslavchev

Пловдив
Стара Загора

Цялата страна

Телефон

+359 888 442 358

Свържете се с нас

office@elektroslavchev.com

Изграждане на индустриални електроинсталации

elektroslavchev cocacola

Какво е индустриален електроизпълнител

Индустриалният електроизпълнител инсталира и подържа електрически системи в по-голям мащаб. Освен това той гарантира, че всички електрически системи във вашият обект работят безпроблемно. Гарантира безопасността на служителите и ефикасността на работният ви процес. Всяка нова или ремонтирана промишлена сграда ще изисква електричество. И това е работата на индустриалният електроизпълнител.

Индустриалните електрически системи са неразделна част от всяко производство. Когато системите ви започнат да остаряват, да дефектират или вече не са рентабилни, идва време да се обърнете към индустриален електроизпълнител с опит в промишленото електричество.

Доказано е, че разходите за  една модернизация бързо се изплащат от спестеното количество електроенергия.

Какво прави индустриалният електроизпълнител

Не можете да свършете много без електричество. За да произвеждате почти всичко, да захраните всичко – от офис лампите, принтера, зарядните за различните уреди и да гарантирате безопасност,  имате нужда от определена електрическа мощност. Ден и нощ нищо не можете да свършите без електричество.

Ние сме квалифицирани да извършим следните услуги:

От решаващо значение за безопасността, която е най-важна за вашата фирма, е да се доверите на опитни и сертифицирани електроизпълнители.

electrician-job-5TVJNFY.jpg

Добре е да сте сигурни, че вашият индустриален електроизпълнител има ноу-хау, за да изпълни вашият проект правилно и качествено.

Безплатно изготвяне на оферти

Ние помагаме на вашата индустрия да посрещне електрическите си нужди

Свържете се с нас и вземете вашата безплатна оценка

Изисквания към изпълнението на електроинсталациите

В Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, която влиза в сила от 19.09.2010г., много ясно е указано точно какви са изискванията към  изграждането на електроинсталациите, в т.ч. и промишлените. 

Точно за това е важно да се инвестира не само в професионалното изпълнение на електроинсталацията, но в качествени проекти и материали. Често срещана грешка е да се подценяват изискванията, както на Наредбата, така и на проектантите. Това винаги води до проблеми като:

С три основни локации ние сме само на една крачка разстояние до вас. Като изпълнители на индустриални електроинсталации се стараем да  сме ангажирани с нашите клиенти с всичко, което правим.

Като дългогодишни изпълнители в областта на монтажните услуги ние знаем колко е важна гъвкавостта. Това е и нашата гама от услуги – краткосрочна поддръжка до многогодишни задачи за големи, отнемащи време проекти със специални изисквания.

Електрославчев ЕООД е член на Камарата на инсталаторите в България( КИБ). Тя е   правоприемник на Национален инсталационен съюз (НИС) създаден през 1995година  с централен офис в град Пловдив с представителства в София, Варна, Бургас и Русе. Камарата гарантира пълна прозрачност на дейността на фирми и лица, извършващи инсталаторска дейност. Тя гарантира повишаване на отговорността на инсталатора за постигане на съществени изисквания към строежите и на подобряване на качеството им на изпълнение. Освен това ние  винаги можем да разчитаме на камарата за помощ при повишаване на професионалната подготовка на специалистите си.

Надеждно и професионално управление на проекти – съобразено с вашите изисквания.

Благодарим на нашите клиенти, които ни се довериха и ни помогат да оставаме мотивирани, за да продължаваме да вършим работата с която се гордеем.