Elektroslavchev

Пловдив
Стара Загора

Цялата страна

Телефон

+359 888 442 358

Свържете се с нас

office@elektroslavchev.com

Заземяване и мълниезащита

elektroslavchev malnii

 С Наредба №1 от 27.05.2010г. се определят правилата за проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, чрез които се осигурява:

От 22.12.2010г. с Наредба №4  за „Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства“ се определят  изискванията при проектиране, изграждане и експлоатация на мълниезащитните уредби.

И двете наредби  важат, както при новото строителство, така и при ремонтираните сгради.

Изисквания за заземителната система

Мълниезащитната система на конструкцията на сградата е задължително да се ползва съвместно с всички останали дейности по заземяването. В противен случай е възможно да възникнат потенциални разлики на устройствата, които са свързани към различни заземителни системи.

Изискванията към заземителната система са различни:

Като допълнение към безопасността, заземяването има още едно важно свойство: да предотвратява разрушаващите магнитни или електрически полета. Перфектната функционираща заземителна система на сградата е от съществено значение.

elektroslavchev zazemiavane4

Ако конструкцията се състои от няколко сгради, за да се намалят потенциалните разлики между тях е необходимо отделните заземителни системи на сградите да бъдат свързани чрез заземителна мрежа.

Всяка година в България падат над 667 000 мълнии

Безплатно изготвяне на оферти